terug naar de startpagina
Middenamerikaans cichliden 3
rowdy-klasse

Copora nicaraguense vr
Nandopsis salvini
Cryptoheros spilurus

Nandopsis salvini

Copora nicaraguens man

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
.......................................................................

Copora nicaraguense is evenals Herotilapia multispinosa .een beetje een buitenbeentje in het Midden-Amerikaanse gezelschap. In het natuurlijk vindgebied, dat uitsluitend aan de aan de Atlantische kant van Midden-Amerika ligt, worden grote groepen die samen al fouragerend rondtrekken waargenomen. Men neemt aan dat de dieren in zo'n groep alle aan elkaar verwant zijn. Darmonderzoek heeft aangetoond, dat de dieren daarbij naast algenkost, die de hoofdzaak van het menu uitmaakt, ook muggenlarven en mosselen eten.Ook deze koperkleurige cichlide is monotypisch.Ze wordt gekenmerkt door betrekkelijk lange borstvinnen en een klein onderstandig bekje. Problemen met het herkennen van de geslachten, bestaan niet omdat de geslachten zich van elkaar zowel in grootte als in kleur onderscheiden. Wel bestaan er een aantal verschillende lokale rassen. Het is wenselijk deze zuiver te houden. Bij de inrichting van de kweekbak moeten we er rekening mee houden dat de eieren van deze soort als enige onder de Amerikaanse cichliden niet op een

substraat kunnen worden afgezet. Ze bezitten namelijk geen kleefkracht.
Nandopsis salvini heeft een vrij groot verespreidingsgebied en komt daar in water van nogal uiteenlopende samenstelling voor. Het zijn dieren met een uitgesproken karakter, hetgeen het mogelijk maakt ze tesamen te houden met veel grotere dieren. We kwamen ze al tegen als gezelschap van Vieja synspila.
. Als we haar in een gezelschap zouden houden van een levendbarende uit dezelfde vindgebieden, zouden ze automatisch de bestanden op peil houden. Ook hier hebben we te maken met een duidelijk piscivore cichlide. Toch laten ze ook de planten niet met rust.
Cryptoheros spilurus
tenslotte behoort met zijn 12 cm in het mannelijk dier tot de allerkleinsten in deze klasse. Het is een heel vreedzame soort die zich gemakkelijk aan allerlei omstandigheden aanpast. Ook geschikt voor een wat kleiner aquarium. Dus...Een aanrader voor mensen die cichlidenervaring willen opdoen.