terug naar de startpagina
Scleractinia 2 of de vermeerdering van steenkoralen

... Oulophyllia crispa
....... Favites spec.
Turbinaria peltata
...

..Plerogyra sinuosa
Trachyphyllia geofroyi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
....................................................................................................................

Het Vermeerderen van steenkoralen in aquaria was tot nu toe, net als bij de lederkoralen, vermeerdering door fragmentatie. d.w.z. Er werd, hetzij spontaan, hetzij bewust een deel van het "moederkoraal" afgescheiden dat, gehecht op de ondergrond, een eigen leven ging leiden. Op bovenstaande afbeeldingen zijn daar een aantal voorbeelden van aangegeven.
a. Links-boven een tweetal opnamen uit het aquarium van de heer K. Boots in Wognum. Het toont het hersenkoraal Oulophyllia crispa met links daarnaast het ervan afgescheiden vrij groeiende "jonge dier". De inzet toont, hoe een tweetal jaren daarvoor een slijmerige plek op het koraal zich langzaam verzelfstandigde, naar beneden viel en verder groeide.
b. Linksonder toont de inzet hoe in het Aquarium van de heer H. de Greef in Eindhoven zich spontan een "druppel" afscheidt van het hersenkoraal Favites spec.Ook deze zal uitgroeien tot een nieuw exemplaar.
c.Rechtsboven is in de inzet te zien hoe zich spontaan bij Trachyphyllia geoffroyi van het "moederdier" volgens deze druppelmethode

een klein exemplaar heeft afgescheiden.
d. Ook het blaasjeskoraal, Plerogryra spec. hier bij D. Weerstand in Volendam, kan zich op deze wijze vermeerderen. De afbeelding rechtsonder met de inzet toont hoe het nieuwe koraaltje zich a.h.w. aan een slijmerige draad naar beneden laat zakken.
e. Midden onder is te zien hoe een ongelukje kan leiden tot vermeerdereing door fragmetatie. Intussen is deze vermeerdering door fragmentatie onder zeewateraquariumliefhebbers gemeengoed geworden voor zowel leder- als steenkoralen. Veelbelovend zijn ook de gebeurtenissen, weer bij de heer K. Boots in Wognum, waar een Polyphyllia talpina en ook een doopvontschelp na het inbrengen van een tweede exemplaar hun geslachtsproducten op een bepaald moment spontaan begonnen af te scheiden.
Deze voorbeelden zijn slechts een kleine greep uit de talrijke voorbeelden die ik bij keuringen mocht waarnemen en in bepaalde gevallen ook kon fotograferen. Vanaf deze plaats nogmaals dank aan de eigenaars.