terug naar de startpagina
Maanvissenpagina 2


Pterophyllum dumerilli
close up
Pterophyllum scalare (met jongbr.)
....Pterophyllum scalare
Pterophyllum scalare
Peru.. Pterophyllum leopoldi....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
...................................................................................................................

De Altum bewoont de bovenloop van zowel de Orinoco als de Rio Negro met de zijrivieren. De biotopen van de Pterophyllum altum zijn tot 10 meter diepe rustig stromende bochten van de rievier met een zandige bodem en overdekt met massa's afgestorven hout. Alle wateranalyses leveren zuur water met een pH tussen 4.8 en 5.8 terwijl de doormeetbaarheid nooit boven 20 mS/cm uitkomt. De temperatuur is met 30 o C vrij hoog.
Pterophyllum scalare bewoont de Amazonerivier en enkele van

haar zijrivieren vanaf de monding tot de voet van het Andesgebergte. Ook in Frans-Guyana en Suriname komen scalares voor. Men neemt aan dat het daar van transporten afkomstige dieren betreft.
Pterophyllum leopoldi op haar beurt wordt aangetroffen in ongeveer hetzelfde gebied, maar minder ver naar het westen
De verspreidingsgebieden overlappen elkaar dus gedeeltelijk. De verschillende soorten komen sympatrisch voor.