terug naar de startpagina
Midden-Aamerikaanse cichliden Bulldozer-klasse

Vieja fenestrata
.Vieja synspila
.Vieja zonata
Amphilophis citrinellus
Vieja bifasciatai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
................................................................................

Algemeen:
Dat de belangstelling voor deze afdeling van de aquariumhobby tanende is, betekent niet dat de Midden-Amerikaanse cichliden niet de moeite waard zijn. Het zijn over het algemeen aquariumvissen bij uitstek, vooropgesteld dat men over een beetje ruimte beschikt.Want groot of minder groot, geen van alle zouden ze met een klein aquarium genoegen willen nemen. En de kleinste worden toch nog altijd tenminste 10 cm groot. De allergrootsten overtreffen met gemak de 70 cm. Maar afgezien van hun behoefte aan ruimte; open zwemruimte maar ook ruimte voor schuilplaatsen, die ze gebruiken zullen om bij rangordegevechten even voor de luwte te kunnen kiezen of om er op gunstig gelegen plaatsen hun territorium en nestplaats te kunnen vestigen, beschikt het merendeel over eigenschappen die ze juist tot goede aquariumvissen maken. Op de eerste plaats zijn daar de

kleuren die op bovenstaand overzicht ruimschoots tot uiting komen, maar ook beschikken de meeste over een uitgesproken temperament. Dat maakt het "visjes kijken voor de ruit" tot meer dan alleen een interessant tijdverdrijf. Ze kiezen zich een territorium, dat ze verdedigen tegen soortgenoten en andere vissen, graven geweldige kuilen, waarbij ze vaak het bodemmateriaal tot hoog tegen de voorruit opwerpen, om zo het zicht op hun bezigheden te benemen, maken zorgvuldig een een vlakke steen of een stuk wortelhout schoon om er tenslotte hun vele kleine eieren op af te zetten. En tijdens dit scala van handelingen communiceren zij onderling met allerlei bewegingen maar vooral ook spelen kleurveranderingen een belangrijke rol. En het meest tot de verbeelding van menig aquariaan spreekt de bij veel soorten haast aandoenlijke zorg voor legsel en nakomelingen die, daar ontkom je haast niet aan, aanzet de dieren te vermenselijken.