terug naar de startpagina
Crustacea 1

Astacus astacus
Cardisoma armatum
Procambaris clarckii
Orconectes limosus
Amazone strandkrab (Uca mordax)

.......................................................................................................................
Crustacea of schaaldieren behoren in de aquaristiek een beetje tot de ondergeschoven kindjes. Jarenlang is er weinig aandacht voor geweest. Natuurlijk zijn de sterk verbeterde transportmogelijkheden er verantwoordelijk voor, dat er steeds meer van dat gepantserde volkje geïmporteerd wordt. Zeer interessant voor de gespecialiseerde liefhebber. Het is echter niet aan te raden zonder de nodige voorkennis over te gaan tot het verzorgen van deze dieren. De tenaamstelling levert zo zijn eigen problemen op. Daar kunt U zich in verdiepen als U de beide links op de homepagina volgt.
Links boven Astacus astacus, de Nederlandse rievier- of edelkreeft, die naar het schijnt de kreeftenpest toch aardig doorstaan heeft.Midden de bekende vaak prachtig rood gekleurde Louisiana moeraskreeft, Procambarus clarckii.
Rechts
tenslotte de uit Noord-Amerika geïmporteerde 0rconectes limosus. Imuun tegen kreeftenpest leek hij de Astacus-biotopen in te nemen.

Rechtsboven:
een zoetwater wenkkrabbetje (ca. 4 cm) uit Amazonië. Waarschijnlijk Uca mordax. Zeker behoort het tot het Uca-rapax-complex, dat in Zuid-Amerika met drie soorten een grote verspreiding kent. Dat zijn: Uca burgersi, Uca rapax en Uca mordax. De laatste kan een zeer wisselend zoutgehalte verdragen, waardoor ze nog voorkomt op plaatsen waar de verziltende invloed van de zee nog nauwelijks merkbaar is. Ze zouden te determineren moeten zijn aan het al of niet aanwezig zijn van bortselhaar op de onderkant van het tweede en derde paar pootjes. Op mijn dia's niet uitvoerbaar omdat deze pootjes nauwelijks zichtbaar zijn. Mijn tenaamstelling berust dan ook op de herkomstgegevens.
Misschien iets voor een "Amazone-terrarium".
Links-onder
de uit West-Afrika stammende Cardisoma armatum. Het dier houdt van water maar heeft beslist een landdeel nodig, waarin het een droog hol graven kan.

`