Heros c.f. notatus, Rio Essequibo
Heros notatus, een man.

De keuze van de actuele vis voor deze site, is een heel bewuste. Natuurlijk heb ik iets met dit dier, is er een zekere affiniteit, maar ook de wetenschap dat er nog iets aan te ontdekken valt, recht te zetten valt en aan te beleven valt, heeft een belangrijke rol gespeeld en we denken dat we een bijdrage kunnen leveren aan verantwoord aquariumhouden. Ethisch, esthetisch en zeker ook waar het de juiste informatie betreft.
JOHAN NATTERER verzamelde in Brazilië van 1817 tot 1835 een aantal vissen, waarvan er later door JACOB HECKEL negen beschreven werden. Daaronder bevond zich ook Heros. Hij plaatste ze in het geslacht Cichlasoma. In 1983 maakt KULANDER een revisie van het geslacht waarbij Heros weer als zelfstandige soort werd opgenomen. Dat de soorten zich gemakkelijk aan uiterlijke kenmerken laten onderscheiden speelde daarin een belangrijke rol.
Het opvallendste kenmerk van alle Heros-soorten is het hoge bijna schijfvormige lichaam de smalle nek en de afgevlakte borst. Dat geeft een onmiskenbare verwijzing naar hun naaste verwanten; de Maanvis, de Discus, en de Mesonauta's met allen ook een duidelijk verticaal streeppatroon op het lichaam.
De onderstaande informatie over het voorkomen, de biotoop, en het voedsel van diverse Herossoorten ontleen ik aan DATZ 1995 blz. 350 ev en blz 422 ev. Wie uitgebreider geïnformeerd wil worden kan daar de beide artikelen van RAINER STAWIKOWSKI en UWE WERNER raadplegen. Ook Aquarien Magazin 1983 no 4 blz. 215 ev. (Een abb. op Datz is eigenlijk een must voor elke serieuze aquariaan.efma)
Ze komen voor in het gehele stroomgebied van de Rio Negro en de Orinoco, dat van de Essequibo (Rupununi en Potaro en enige rivieren op de oostelijke helling van het Guyanaschild (bv.Oyapock en Flechal). Verder in het Amazonebekken benevens dat van de Rio Guaporé en delen van het stroomgebied van de Tocantins en de Araguaya ( Zie het kaartje op de volgende blz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

top